Pagpepresyo

Para sa pinakamagandang resulta

Pag-check ng dokumento
Real-time na check
Score sa pagkakatulad

Mga libreng serbisyo

€ 0.00

Pag-check ng dokumento

1

Real-time na check
check
Score sa pagkakatulad
check

Bayad bago gamit

Mula € 1.50

Pag-check ng dokumento

1

Real-time na check
check
Score sa pagkakatulad
check

3 dokumento

€ 29.99

Makatipid ng € 4.99


Pag-check ng dokumento

3

Real-time na check
check
Score sa pagkakatulad
check
Pinakasikat

6 dokumento

€ 49.99

Makatipid ng € 7.99


Pag-check ng dokumento

6

Real-time na check
check
Score sa pagkakatulad
check

9 dokumento

€ 79.99

Makatipid ng € 12.99


Pag-check ng dokumento

9

Real-time na check
check
Score sa pagkakatulad
check
* Ang isang dokumento ay nangangahulugang may maximum na 9,000 salita ito. Kung lumampas ang dokumento mo sa limitasyong ito, ibabawas ng system ang naaangkop na bilang ng mga dokumento mula sa kasalukuyan mong package. Tandaan, hindi saklaw ng package ang mga karagdagang serbisyo tulad ng mga deep check o pag-check gamit ang database ng mga artikulong pang-iskolar. Kasama lang sa mga package ang pag-unlock sa report ng pagkakatulad.
Kunin kung kinakailangan

Mga premium na serbisyo

check
Priyoridad na check

€ 1.50

check
Deep check

€ 2.99

check
Detalyadong report

Depende sa haba ng dokumento

Mga serbisyo sa editing
check
Pagtitiyak ng authenticity

Depende sa haba ng dokumento

check
Mga serbisyo sa editing

Depende sa haba ng dokumento

check
Serbisyo sa pag-format ng dokumento

Depende sa haba ng dokumento

Artificial Intelligence

Presyo ng pag-detect ng AI

Pag-check ng teksto
Ebalwasyon ng AI/Tao
Di-limitadong laki ng dokumento
Porsiyento ng document AI
Pagsusuri sa antas ng pangungusap
Porsiyento ng sentence AI
Detalyadong report
Premium na modelo ng AI

Libre

€ 0.00

Pag-check ng teksto

3/araw

Ebalwasyon ng AI/Tao
check
Di-limitadong laki ng dokumento
check
Porsiyento ng document AI

Pagsusuri sa antas ng pangungusap
Porsiyento ng sentence AI

Detalyadong report

Premium na modelo ng AI

Premium

€ 9.95/mo

Pag-check ng teksto

Di-limitado

Ebalwasyon ng AI/Tao
check
Di-limitadong laki ng dokumento
check
Porsiyento ng document AI
check
Pagsusuri sa antas ng pangungusap
check
Porsiyento ng sentence AI
check
Detalyadong report
check
Premium na modelo ng AI
check
Logo
Mga serbisyo para sa mga institusyon

Hindi mahanap ang hinahanap?

education