Plagiointitarkastaja, jota opiskelijat ja kouluttajat rakastavat

Plag.ph ay tagawasto ng agaw-akda kung saan ang mga gumagamit ay libreng nakukuha ang mga puntos sa agaw-akda ng ilang segundo lamang kahit pa daang pahina.

Plagiointitarkastaja, jota opiskelijat ja kouluttajat rakastavat

I-scan ang iyong mga salita para sa pagkakatulad

Mabilis at tumpak ang aming tagawasto sa plagiarismo. Maaari mo itong subukan ngayon dito


Unang tagapaghanap ng plagiarismo

Ang aming pangwasto ng agaw-akda ay gusto ng mga gumagamit. Ito ang dahilan kung bakit meron kaming 6000 na reviews sa Trustpilot

Ito ang resulta ng lahat ng pagsisiyasat sa lahat ng mga tagahanap ng plagiarismo na ginawa noong 2021-09-03.

Trustpilot
 • Turnitin – 2 mga siyasat
 • Edubirdie – walang mga pagsiyasat
 • Scribbr – 2085 mga siyasat
 • Plagscan – 1 siyasat
 • Urkund – 3 mga siyasat
Trustpilot

Tagawasto ng panggagaya para sa mga guro

 • Libreng pagwawasto sa plagiarismo para sa mga guro, propesor, at mga tagapag-salita
 • Teknolohiya na may tamang oras
 • Pagsisiyasat sa 80 milyong mga kasulatang pang scholar
Tagawasto ng panggagaya para sa mga guro
Kagamitang pangsisiyasat at paghahanap ng plagiarismo para sa mga estudyante

Kagamitang pangsisiyasat at paghahanap ng plagiarismo para sa mga estudyante

 • Libreng pagwawasto sa palgiarismo bago ang pagbili
 • Ulat ng panggagaya na may pinagmulan.
 • Pagsisiyasat sa 80 milyong mga kasulatang pang scholar

Pag-aalam ng pagiging orihinal para sa mga unibersidad

 • Libre para sa paaralan at kawani ng unibersidad
 • Mabilisang pagsasagawa ng ulat o report
 • 99.9% na gumagana
Pag-aalam ng pagiging orihinal para sa mga unibersidad

Ang Plag.ph ba ay magandang pangwasto sa agaw-akda?

#1 sa Trustpilot

Ang aming taga-pagsiyasat ng plagiarismo ay napapamahal sa mga gumagamit. Kaya mayroon na kaming mahigit sa 6000 mga reviews sa Trustpilot at pangkalahatang grado na Excellent o pinakamahusay!

#1 database ng magagandang artikulo

Ang aming mga kliyente ay naikukumpara ang kanilang dokumento sa pinaka malaking database ng mga kasulatang pang scholalar mula sa pinakamahuhusay na mga mananaliksik.

Suporta ng 129 ng mga wika

Kami ay talagang gumagamit ng ibat ibang lingguahe sa aming mga systema. Ang aming tagawastong plagiarismo ay supportado ng 129 na mga salita.

Libre para sa pag-aaral

Ikinalulugod naming ialok ang aming tagapagwasto sa plagiarismo na libre para sa edukasyon. Ang mga guro, tagapagsalita, propesors galing sa ibat ibang mga paaralan, kolehiyo at unibersidad sa buong mundo ay maaaring gumamit nito.

Mga katangian ng tagapagwasto sa plagiarismo

Mga uri ng agaw-akda na aming natutuklasan

Ang aming tagapag-wasto ng plagiarismo ay kayang mahanap at maituro ang lahat ng klase ng palgiarismo.

Kinupya at inilagay na plagiarismo

 • Plagiarismong berbatim
 • Plagiarismo sa sarili
 • Panggagayang plagiarismo
 • Paulit ulit na plagiarismo
 • Haluhalung plagiarismo mula sa ibat ibang mga sipi
 • Plagiarismo na mayroong tamang citation pero halos walang orihinal na salita
 • Re-tweet na plagiarismo

Hindi tamang paglalagay ng mga pinanggalingan

 • Mga hindi maaaring pagkuhanan ng sipi
 • Mga ikalawang siping pinagkunan
 • Walang isinaad na pinagkunan

Plagiarismo sa pagpapalit ng mga salita

 • Mosaic na palgiarismo
 • Muling paghahalo halong plagiarismo
 • Pinagsamasamang plagiarismo
 • Hanapin at palitan na plagiarismo
Halimbawa ng pagkatuklas ng agaw-akda

Ang aming sistema ng pag-iiskor ay nag-aalok ng ibat ibang mga katangian upang tulungan kayo na ang inyong dokumento ay maging pinaka mabuti. Dahil sa mga katangiang ito, pati na ang paggamit ng ibat ibang kulay para madaling makita ang problema ng dokumento, mas mapapabilis ang pagwawasto at pagsasaayos ng iyong dokumento.

Iskor sa pagkakapareho

Ang lahat ng ulat ay ibinibigay na mayroong halos magkaparehong iskor. Ito ay nagpapakita ng mga pagkakapareho sa iyong dokumento.

Iskor ng maaaring plagiarismo

Ang iskor ay nagpapakita na maaaring may plagiarismo sa iyong dokumento. Sa pagtaas ng dami ng mga pagkakahawig o pagkakatulad, mas malaki ang tiyansya na mayroong plagiarismo ang iyong dokumento. Ayon sa aming pagsasaliksik, ang kakayanang ito na maalaman ang plagiarismo ng may 94%. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang magkakagusto sa aming produkto at serbisyo.

Pagsasalin o pag-iiba sa ibang salita

Ang iskor na ito ang magsasabi sa iyo ng bilang ng pinalitang mga salita sa iyong dokumento. Ang mataas na iskor sa ay maaring maging plagiarismo. Kaya mabuti na laging tingnan ang iskor sa pagsasa-ibang salita.

Hindi tamang citation.

Ang iskor ay magpapakita kung gaano karami ang mga citations na hindi tama sa iyong dokumento. Maaaring gamitin ang citations, pero hindi ito dapat na mas marami sa iyong dokumento. Mas mainam din na alaming mabuti ang mga pinanggalingan ng mga citations na ginamit upang maiwasan ang plagiarismo.

Mga magkapareho

Ang gradong ang magpapakita ng dami ng may kaparehong bahagi sa iyong dokumento.

Halimbawa ng agaw-akda na may marka

Kapag may natagpuang anumang plagiarismo sa iyong dokumento, ang mga ito ay magkakaroon ng kulay para sa madaling pagtatama. Ang ating pangwasto ng plagiarismo ay nag-aalok ng mga tulong upang Maitama ang iyong mga dokumento – tandan, ang maayos at tamang pagsisipi ay makukulayan ng berde, ang parirala ay kulay kahel, at ang mga maling sipi ay kulay lila.

Ang aming pangwastong plagiarismo ay maglalagay ng mga links ng mga katulad na bahagi ng dokumento. Ang mga link na ito ang tutulong upang Maitama and mga maling sipi, salita, o parirala sa iyong dokumento. Kung sigurado ka naman sa iyong mga siping ginamit sa iyong dokumento, ang simpleng pagsisiyasat ay makabubuti sa pagpapatuloy ng iyong pagsusulat.

Pinagmulan at pagkakatulad sa pagwawasto ng agaw-akda

Ang ibang citation ay maaaring makita ng guro bilang plagiarismo kaya mahalaga na maiwasto ang mga citations. Ang aming pangwastong plagiarismo ay magsasabi kung ang iyong citation ay maayos-ito ay ipapakita na may kulay berde. Ang citation na maaaring plagiarismo naman ay magkakaroon ng kulay na lila. Sa ganitong paraan, mabilis at madali mong maaalaman kung ano ang dapat mong gawin sa iyong papel. Ito ay isang espesyal na katangian ng Plag.ph feature – wlang ibang plagiarismong ssistema ng pagwawasto ang nakagagawa ng ganitong gawain.

Ang mas pinagaling na Sistema ay nakapagbibigay hindi lamang ng inibang salitang plagiarismo kundi pati ang kinopya at ipinaskil na plagiarismo. Kapag ikaw ay nakatanggap ng mataas na antas sa pag-iiba ng mga salita, mahalaga na maingat na muling balikan at pag-aralan ang buong dokumento upang maiwasan ang palgiarismo.

Pagwawasto ng mga citation

Bagaman ang aming mga dokumento ay naisalin sa ibat ibang mga mga salita, maaari pa rin nitong mahanap ang plagiarismo. Ito ang dahilan kung bakit ang ating Sistema ay kinikilala bilang pinaka mahusay na tagapag-suri ng plagiarismo sa maraming mga ibat ibang mga bansa.

Ito ay tagapagwasto ng plagiarismo sa ibat ibang lingguahe o salita

Ang database ay napakahalaga sa pangwastong plagiarismo. Aming kaluguran na ialok ang pagsisiyasat sa biyong mga dokumento.

Bukas na database

Ang bukas na database ay mayroon ng lahat ng mga dokumento na maaaring mahanap sa internet and mga itinagong websites. Kasama nito ang mga aklat, journals, encyclopedia, pahayagan, magasin, blog articles, diyaryo, at iba pang mga bukas na mga kasulatan. Sa tulong ng ating mga kapareha, maaari nating mahanapan ang mga dokumentong nasa web.

Ang database ng mga scholarly articles

Bilang karagdagan sa database, amin ding iniaalok ang kakayahan na makita ang mga kasulatan sa mga database ng mga scholarly articles. Ang database na ito ay mayroong mahigit sa 80 milyong scholarly articles na gawa ng mga kilalang mga taga paglathala.

Ang algorithm ng pangwastong plagiarismo ay makahahanap ng mga pagkakatulad o pagkakahawig ng mga texto na nailathala sa internet sa pinakamabilis na panahon. Ito ay isang napakagandang katangian na titiyak na ang iyong sinulat ay hindi magiging plagiarismo.

Ang algorithm ay maaaring gamitin para sa lahat ng pagwawasto, maliban sa Quick Check.

Palagiang mga tanong

Ang tanong ng guro

Ang aming serbisyong pangwasto ng plagiarismo ay sumusunod sa alituntunn na ang may-ari ng account ay ang gumagamit. Ibig sabihin ang estudyante ay dapat maggawa at magkaroon ng kanyang sariling account. Ang maaaring gawin ay ibahagi ang link sa kanila at hintayin sila na mag register.

Kapag ang dokumento ay nailagay n sa tagapagwasto ng plagiarism, ang estudyante ay maaring ibahagi ito sa kanyang guro. Ang pagbabahagi ay libre para sa mga estudyante.

Ang bawat guro ay magkakaroon ng libreng account. Ang account na ito ay magagamit upang magwasto ng hanggang sa 20 dokumento at makakita ng hanggang sa 20 mga kaparehong ulat buwan buwan.

Ang account ng isang guro ay may kasamang tagapagwasto ng plagiarismo at database sa internet at database ng mga articles.

Maaari mong makita ang iyong resibo sa link na ito: url