Mga serbisyo

Rebisyon ng dokumento

Ang proofreading ay ang proseso ng pagwawasto ng mga pagkakamali sa grammar, pagbabaybay, at bantas sa mga teksto. Layunin ng parehong proofreading at editing na mapabuti ang kalidad ng nakasulat na teksto.
Pag-proofread

Pagwawasto ng grammar at bantas

Two column image

Layunin ng pag-proofread na masinsinang hanapin sa nakasulat na dokumento ang mga error at iwasto ang mga ito para matiyak ang accuracy, clarity, at consistency. Mahalagang hakbang ito sa proseso ng pagsulat na tumutulong sa pagtanggal ng mga pagkakamali sa grammar, pagbabaybay, at bantas. Nakatuon din ang pag-proofread sa pagpapabuti ng pangkalahatang daloy, coherence, at readability ng teksto. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa dokumento, nakakatulong ang pag-proofread sa pagtukoy at pagwawasto ng mga error na maaaring hindi nakita noong unang isinulat at inedit ito. Pangunahing layunin dito na makagawa ng pulido at walang error na papel na mabisang naipapahayag ang nilalayong mensahe sa mambabasa.

Pag-edit ng teksto

Pag-proofread at pagwawasto ng estilo

Two column image

Layunin ng pag-edit ng teksto ang pinuhin at pahusayin ang nakasulat na dokumento para mapabuti ang pangkalahatang kalidad, clarity, coherence, at bisa nito. Ang pag-edit ng teksto ay komprehensibong pagsusuri ng nilalaman, estruktura, wika, at estilo ng teksto para matiyak na tumutugon ito sa layunin at epektibong naipapahayag ang mensahe sa target audience.

Interesado sa serbisyong ito?

hat