Mga serbisyo

Pag-format ng teksto

Naiintindihan naming madalas na may partikular na mga hakingian ang mga institusyong pang-akademiko sa pag-format ng dokumento, kabilang ang laki ng font, estilo, uri, espasyo, at pag-format ng talata, at iba pa. Idinisenyo ang serbisyo namin para tulungan kang gumawa ng metikulosong na-format na mga dokumento na sumusunod sa mga alituntunin ng institusyon mo.
Mga pagpipilian

Structure check

Two column image

Ang structure check ay dagdag na serbisyo na puwedeng ma-order kasama ng pag-proofread at pag-edit. Layunin ng serbisyong ito na mapabuti ang estraktura ng papel mo. Susuriin ng editor namin ang papel mo para matiyak na maayos ito. Sa serbisyong ito, gagawin niya ang sumusunod:

 • Ie-edit ang dokumento nang naka-track ang mga pagbabago
 • Titingnan kung paano nauugnay ang bawat kabanata sa pangunahing layunin ng papel mo
 • Titingnan ang pangkalahatang organisasyon ng mga kabanata at seksiyon
 • Tutukuyin ang mga bagay na nauulit at hindi na kailangan
 • Titingnan ang distribusyon ng mga pamagat at heading
 • Titingnan ang pagnunumero ng mga table at figure
 • Titingnan ang estruktura ng talata
Mga pagpipilian

Clarity check

Two column image

Ang Clarity Check ay serbisyong tutulong na matiyak na malinaw ang papel mo. Ire-review ng editor ang sinulat mo at babaguhin niya ang kailangang baguhin para higit na luminaw ang papel mo. Magrerekomenda rin ang editor ng karagdagang mga pagpapabuti. Gagawin ng editor ang sumusunod:

 • Tiyaking malinaw at lohikal ang teksto mo
 • Tiyaking malinaw ang pagkakalatag ng mga ideya mo
 • Magkomento sa lohika ng argumentasyon
 • Hanapin at tukuyin ang anumang mga kontradiksiyon sa teksto mo
Mga pagpipilian

Reference check

Two column image

Aayusin ng mga editor namin ang referencing sa papel mo sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang estilo ng pag-cite gaya ng APA, MLA, Turabian, Chicago, at iba pa. Gagawin ng editor ang sumusunod:

 • Gumawa ng awtomatikong listahan ng sanggunian
 • Ayusin ang layout ng reference list mo
 • Tiyaking umaayon ang mga sanggunian sa mga alituntunin sa estilo
 • Magdagdag ng mga nawawalang detalye sa mga citation (batay sa sanggunian)
 • I-highlight ang anumang nawawalang source
Mga pagpipilian

Layout check

Two column image

Susuriin ng mga editor namin ang layout ng papel mo at gagawa ng mga kinakailangang pagwawasto para matiyak ang consistency at coherence. Gagawin ng editor ang sumusunod:

 • Gumawa ng awtomatikong talaan ng nilalaman
 • Gumawa ng mga listahan ng mga table at figure
 • Tiyaking consistent ang pag-format ng mga talata
 • Ilagay ang page numbering
 • Iwasto ang indentation at margin

Interesado sa serbisyong ito?

hat