Mga serbisyo

Plagiarism removal

Alisin nang walang hirap ang anumang bakas ng plagiarism sa tulong ng mga akademikong editor namin
Etikal sa akademya

Tungkol sa serbisyo

Two column image

Ang Plag ang nangunguna sa pagbibigay ng serbisyo laban sa plagiarism. Nakabuo kami ng mahigpit at etikal na paraan sa pag-iwas sa plagiarism sa nakasulat na gawa. Maingat na sinusuri ng aming pangkat ng mahuhusay na editor ang anumang mga bahagi ng teksto na natukoy na potensiyal na plagiarism. Tinitiyak nila na wasto ang pagkaka-cite ng anumang siniping content at ire-rewrite nila ito kung kailangan. Sa tulong ng mahuhusay naming editor, papasa ang anumang uri ng nakasulat na teksto kahit sa pinakamahigpit na plagiarism check, tulad ng mga ginawa ng mga unibersidad para sa mga thesis.

support
24 oras na suporta
privacy
Ganap ang pagkapribado
balance
Etikal sa akademya
experience
Mga bihasang editor
Anim na hakbang sa pag-iwas sa plagiarism

Ang proseso

Plagiarism check

Sinisimulan ng team namin ang proseso sa pamamagitan ng masusing pagsuri sa dokumento para sa plagiarism. Tinitiyak namin na naikompara ang dokumento sa lahat ng database at may kasamang mga deep check na opsiyon. Tiyak ang kalidad sa bawat para sa pinakamahusay na mga resulta.

1.
Paunang pagsusuri ng dokumento

Sa kasamaang palad, may ilang dokumento na napakataas ang mga score sa pagkakatulad at hindi na mae-edit, dahil wala silang orihinal na content.

2.
Pagtatalaga ng editor

Ang pagtatalaga ng tamang editor ay mahalagang hakbang sa proseso namin, dahil tinitiyak nito na masusuri ng eksperto sa kaugnay na larangan ang dokumento mo. Maingat naming pimipili ang editor na may malawak na karanasan para matiyak ang pinakamahusay na posibleng pagsusuri.

3.
Pag-edit

Sumusunod kami sa mahigpit na mga pamantayan sa pag-edit at etika sa pag-review at pag-edit ng dokumento mo. Tumutugon ang team namin sa itinatag na mga alituntunin para matiyak ang komprehensibong pag-edit at mapanatili ang pinakamataas na pamantayang etikal, lalo na sa pag-iwas sa anumang kaso ng plagiarism.

4.
Plagiarism check

Ginagawa ang plagiarism check para matiyak na tanggal lahat ang potensiyal na kaso ng plagiarism.

5.
Pag-transfer sa mga customer at mga rebisyon

Tinitiyak ng mahigpit naming quality control ang optimal na resulta at di-mapantayang customer satisfaction sa bawat hakbang ng proseso.

6.
Mga editor

Proseso ng pagtatalaga ng editor

Two column image

Bilang kolaboratibong platform para sa mga guro at estudyante, kumukuha kami ng mga propesor at mahuhusay na estudyante para magsilbing mga editor namin.

Mahigpit kami sa pagpili at pagsasanay ng aming mga editor, na napakagaling sa pagtanggal ng plagiarism ayon sa mahusay na pamantayan, pamamaraan, at best practices namin. Dahil sa structured na workflow namin, napapanatili namin ang pinakamataas na kalidad ng serbisyo at naihahatid ang mga order mo sa oras.

Bumuo kami ng tatlong pamantayan at alituntunin na dapat sundin ng lahat ng editor namin:

 • Pamantayan ng propesyonal na editorIna-outline ng pamantayang ito ang kaalaman at mga kasanayang kinakailangan para maging propesyonal na editor.
 • Pamantayan sa pag-editInilalarawan ng pamantayang ito ang best practices sa pagseserbisyo sa mga customer namin.
 • Pamantayan sa akademikong pag-editIna-outline ng pamantayang ito ang mga pamamaraan at kasanayang mahalaga para sa etikal na interbensiyon sa akademikong pagsulat.
Tipid sa oras

Bakit pantanggal ng plagiarism?

Two column image
Kulang sa orasBaka may trabaho ka o iba pang mga obligasyon kaya hindi mo mailaan ang kinakailangang panahon para tapusin ang papel mo.
Kulang sa inspirasyonPagkatapos gumugol ng maraming oras sa content, baka nahihirapan kang hanapin ang mga tiyak na salitang kailangan mo.
Papalapit na deadlineMalapit na ang deadline, at kailangan mo nang ipasa ang papel mo.
Napaka-specializedAyaw mo lang talagang magpakahirap sa isang bagay na hindi mo naman magagamit sa hinaharap mo. Baka isa rito ang wastong pag-cite.
Naunang intervention na di-magandaHindi mahusay ang pamamaraan ng ilang kompanya at pribadong editor, kaya kailangang baguhin ang ginawa nila.
Kulang ang suporta ng supervisor moBaka hindi ka mabigyan ng supervisor mo ng maayos na paliwanag sa mga panuntunan sa pag-cite.
Kailangan ng de-kalidad na resultaHangarin mong makagawa ng napakahusay na papel at humihingi ka ng ekspertong tulong para makamit ang layuning ito.
Kakayahan

Garantisadong propesyonalismo

Two column image

Ang propesyonal na gawa ng mga editor namin ay siguradong papasa sa mga thesis check na isinasagawa ng mga programa sa unibersidad.

Gumagamit ang aming pangkat ng mga eksperto ng makabagong software na may napaka-efficient na mga anti-plagiarism database para matiyak na maihatid ang natatanging teksto. Inaalis nito ang anumang mga alalahanin ng mga umaasa sa mga serbisyo namin, kaya mas natututukan nila ang kanilang mga pagsusulit nang may buong kumpiyansa.

Inaalagaan ng pangkat ng mga propesyonal ang dokumento mo sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang mga kaso ng plagiarism, pagtanggal ng may problemang teksto, paglalagay ng mga panipi, o pag-rewrite ng ilang bahagi sa authentic na paraan.

Nagagawa ng team ang kanilang trabaho sa napakaikling panahon kompara sa mano-manong pagwawasto ng plagiarism, at garantisado ang mga resulta.

Paano magsisimula?

Magsimula sa ilang minuto: walang kahirap-hirap na simulang gamitin ang serbisyo sa pagtanggal ng plagiarism

 1. Mag-sign up
 2. I-upload ang papel mo
 3. Suriin ang papel mo nang naka-enable ang deep check at mga scholarly na database
 4. Hintaying matapos ang pag-check at mag-order ng serbisyo.
How to start
Mga hindi tamang sanggunian
speech bubble tail
Plagiarism check

Malawak na mga database

Two column image

Lagi naming tinitiyak ang mataas na antas ng propesyonalismo, at pumapasa ang mga papel na in-edit namin sa similarity check na ginagawa ng text similarity program ng unibersidad mo.

Nasa amin ang pinakamalaking database ng mga artikulong pang-iskolar, kaya maayos na gagana ang serbisyo namin ano man ang plagiarism prevention software na ginagamit ng unibersidad mo, ito man ay Compilatio, Turnitin, o Tesilink.

Gaano kabilis ko makukuha ang resulta?

Layunin naming maibigay ang serbisyo sa pagtanggal ng plagiarism sa itinakdang panahon.

Para sa mga apurahang order, may "last-minute" na serbisyo kami na garantisado angdelivery sa loob ng 24 na oras. Tututukan ng ilang editor ang papel mo para matiyak ang mabilis na turnaround. Magtanong tungkol sa availability ng serbisyong ito.

Siguradong kumpidensiyal

Ganap na kumpidensiyal

Two column image

Naiintindihan namin na napakahalaga ng pagprotekta sa pagkapribado mo. Ginagarantiya namin na ganap na kumpidensiyal ang bawat serbisyo namin sa pagtanggal ng plagiarism. Nakatuon ang pangkat namin ng mga ekspertong editor sa pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng proteksiyon sa lahat ng impormasyon ng kliyente, at sinusunod namin ang mahigpit na mga hakbang sa seguridad para matiyak na ligtas at walang panganib sa personal na detalye mo. Hindi namin ibinabahagi sa anumang mga third party ang anumang impormasyon kaugnay sa mga dokumento o pagkakakilanlan mo. Pumipirma ang mga editor namin sa mahigpit na mga non-disclosure agreement, na tumitiyak na mananatiling kumpidensiyal sa lahat ng oras ang gawa at personal na impormasyon mo. Ginagawa rin namin ang lahat ng pag-iingat para mapangalagaan ang mga system namin laban sa anumang hindi awtorisadong pag-access, na nagtitiyak na protektado mula sa anumang mga potensiyal na paglabag ang mga dokumento at data mo. Nakatuon kami sa pagbibigay sa mga kliyente namin ng ligtas at walang panganib na karanasan, at sa ganap na confidentiality, mapagkakatiwalaan mo kami na pananatilihin naming pribado ang impormasyon mo.

Mga mabisang pamamaraan

Paano natin maaalis ang plagiarism?

Two column image

Sa pangkalahatan, may apat na pangunahing paraan ng pagtanggal ng plagiarism sa thesis:

 • Pagtanggal ng mga problematikong bahagi
 • Pagdagdag ng nawawalang mga citation
 • Wastong pag-rewrite ng mga problematikong bahagi
 • Pagwawasto ng mga maling citation

Sa karamihan ng mga kaso, magkakasanay na ginagamit ang mga pamamaraang ito, halimbawa, pag-rewrite at pagdagdag ng mga nawawalang citation.

Garantisadong lubos kang masisiyahan sa pagtanggal namin ng plagiarism. Dahil sa karanasan namin, nakakapagbigay kami ng ligtas at ganap na anonimong serbisyo.

Pagpepresyo

Magkano ito?

Deadline

14 araw

7 araw

3 araw
48 orass

Presyo kada pahina

Mula € 10.95

Mula € 12.95 (standard na presyo)

Mula € 15.95

Mula € 19.45

Ang isang pahina ay itinuturing na 250 salita ng ka-match na teksto.

Ano ang pinapayagang bahagdan ng pagkakatulad?

Kung minsan, itinuturing na plagiarism ang mga pagkakatulad sa teksto, bagaman hindi ito ang laging kaso. Sa kabila nito, maraming guro ang umaasa pa rin sa pamamaraang ito. Pasado sa pamantayan ng karamihang propesor kung ang papel ay may mas mababa sa 10% pagkakatulad. Gayunpaman, sa ibang mga kaso, sundin ang mga alituntunin sa ibaba.

< 10%

Mababa

Sa pangkalahatan, tatanggapin ng karamihang propesor ang papel na may mas mababa sa 10% pagkakatulad.

10%

Katamtaman

Malamang ay sabihin sa iyong i-edit ang papel mo.

10-15%

Mataas

Sasabihan kang i-edit ang dokumento mo o huwag itong ipasa.

15-20%

Napakataas

Baka hindi ka payagang ipasa ang papel mo.

25%

Di-katanggap-tanggap

Malaki ang tsansang hindi tanggapin ng propesor ang papel mo.

Ang tool kapag ginamit

Halimbawa

Initial example

Inisyal na dokumento

Edited example

In-edit na dokumento

Interesado sa serbisyong ito?

hat