Tungkol

Mabuting nakilala kita

Kompanya

Plag.ph ay isang pandaigdigang serbisyo ng pagsaliksik ng plagiarismo. Ito ay naglilingkod sa mahigit na 90 mga bansa sa buong mundo. Ang aming kumpanya ay tumutugon sa pagbibigay ng mga serbisyo ng pagsusulat lalaong lalo na sa pag-alam ng plagiarismo. Plag.ph ay binuo ang teknolohiyang ito na mayroong ibat ibang salita o lengguahe at naglilingkod sa mga kliyente sa USA, UK, France, Germany, Lithuania, Latvia, at iba pang mga bansa.

Plag.ph ay naitatag noong 2011. Ito ay pag-aari ng LLC Lingua intellegens na matatagpuan sa napakagandang sentro ng European city of Vilnius, ang kapital of Lithuania.

Tungkol sa kumpanya ng plagiarismo
Agaw-akda na teknolihiya at pananaliksik

Technologiya at Pananaliksik

Ang kumpanya ay patuloy na namumuhunan sa pagsasagawa ng mga bagong teknolohiya sa pagsusulat at sa pagpapaunlad ng mga datihang mga kagamitan. Kami ay masayang ipakilala sa inyo ang kaunaunahang plagiarism detection tool sa iba’t ibang lingguahe, na nabuo at ginawa sa isang kapaligiran na mayroong iba’t ibang nasyon. Plag.ph partners with university clients in order to continually create and improve their text and plagiarism tools and services. Kung mayroon kang anumang katanungan o proposal para sa pakikisusyo, maaaring punan ang mga katanungan sa ibaba.


contact info