Pag-alis ng plagiarism

Propesyonal na tulong sa pag-alis ng plagiarism sa iyong thesis paper

Alisin ang plagiarism sa iyong thesis

Ang serbisyong ito ang pinaka mainam kung nais mong maalis ang plagiarismo sa iyong dokumento. Ang aming mga patnugot ay mag-aayos ng iyong dokumento at aalisin ang mga salitang maaaring maging panggagaya o plagiarismo.

Alisin ang plagiarism sa iyong thesis

Mga bihasang patnugot

Ang aming mga patnugot ay talagang bihasa sa pag-aayos at pag-aalis ng plagiarismo sang-ayon sa manual ng mga pamantayan, pamamaraan, at pinakamaayos na pagsasagawa. Tinitiyak ng naka-ayos na pangsiwaan ang pinaka magandang kalidad ng aming serbisyo at ang pagtatapos ng mga gawain sa takdang mga panahon.

Mahigpit na sinusunod ng aming mga patnugot ang tatlong pamantayan at mga gabay sa lahat ng oras

Propesyonal na pamantayan ng patnugot. Inilalarawan ang kaalaman at mga kakayanan na kailangan para sa propesyonal na tagalathala.

Pamantayan ng pamamatnugot. Inilalarawan ang mga mabubuting ginagawa sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kostumer.

Pamantayan ng pamamatnugot na pampaaralan. Inilalarawan ang mga paraan at gawain na kinakailangan para sa tamang pamamagitan sa pampaaralang salita o pahiwatig

Mga bihasang patnugot

Makakukuha ka

Ang patnugot ay aayusin ang mga bahagi ng dokumento na idiniin sa ulat ng plagiarismo. Kanya ring isasaayos ang mga istilo ng mga bahagi at ilalahad ito sa pinaka maayos na paraan. Kanya ring pupunuan ang mga nawawalang mga sipi na kanyang natatagpuan habang ito ay isinasagawa.

Mababang puntos ng pagkakatulad

Mababang puntos ng pagpapalit ng mga salita

Mababang puntos ng panganib sa pagagaw-akda o plagiarismo

Tamang paraan o pagbanggit ng mga sipi

Maayos na pagkagawa ng pangungusap

Mga komento sa lalong ikasusulong ng iyong papel

Mga halimbawa

Panimulang dokumento ng kliyente

Panimulang dokumento ng kliyente

Na-edit na dokumento o kasulatan

Na-edit na dokumento o kasulatan